Recommended Practices in Early Childhood Intervention:
A guidebook for professionals

ECI Guidebook - EN version

Recommended Practices in Early Childhood Intervention
A guidebook for professionals

“Recommended Practices in Early Childhood Intervention: A Guidebook for Professionals” intends to be, essentially, a useful tool for ECI professionals serving simultaneously, to facilitate the task of promoting and guiding quality practices at all levels of the Early Intervention System.

Translated from portuguese to english by Eurlyaid.

AGORA Project

ECI Guidebook - Bulgarian version

Препоръчителни практики за ранна детска интервенция

Ръководство за специалисти

„Препоръчителни практики за ранна детска интервенция: Ръководство за специалисти“ по същество е съставено с цел да бъде полезен инструмент за специалистите по РДИ, като същевременно улеснява задачата за насърчаване и ръководство на качествени практики на всички нива на системата за ранна интервенция. 

Translated from english to bulgarian by NASO.

AGORA Project

Praktyki rekomendowane we wczesnej interwencji Przewodnik dla specjalistów

Praktyki rekomendowane we wczesnej interwencji

Przewodnik dla specjalistów

„Wczesna interwencja. Praktyki rekomendowane. Przewodnik dla specjalistów” w zamyśle autorów ma być użytecznym narzędziem dla specjalistów WI, które ułatwi promowanie i stosowanie dobrych praktyk na wszystkich poziomach systemu wczesnej interwencji.

Translated from english to polish by EZRA.

AGORA Project

Odporúčané postupy včasnej intervencie Príručka pre odborníkov

Odporúčané postupy včasnej intervencie 

Príručka pre odborníkov

Cieľom publikácie „Odporúčané postupy včasnej intervencie: Príručka pre odborníkov“ je stať sa užitočným nástrojom pre odborníkov na včasnú intervenciu a zároveň uľahčiť propagáciu a usmerňovanie kvalitných postupov na všetkých úrovniach včasnej intervencie. 

Ajánlások a Kora Gyermekkori Intervencióhoz  Kézikönyv szakembereknek

Ajánlások a Kora Gyermekkori Intervencióhoz 

Kézikönyv szakembereknek

A kora gyermekkori intervenció gyakorlata – Útmutató a praxishoz célja, hogy hasznos eszközként szolgáljon a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakembereknek, illetve ezzel egyidejűleg segítséget és iránymutatást biztosítson a minőségi praxishoz a kora gyermekkori intervenció rendszerének valamennyi szintjén. 

Translated from english to hungarian by Gézengúz.

AGORA Project

Рекомендованные практик и в раннем вмешательстве Пособие для специалистов

Рекомендованные практики в раннем вмешательстве

Пособие для специалистов

Книга «Рекомендованные практики раннего вмешательства: Пособие для специалистов» призвана стать полезным инструментом для специалистов, параллельно работающих в области РВ, который будет способствовать решению задачи внедрения и регулирования качественных практик на всех уровнях си-стемы раннего вмешательства.

Рекомендовані практики в  Ранньому Втручанні: Посібник для фахівців

Рекомендовані практики в Ранньому Втручанні

Посібник для фахівців

Книга «Рекомендовані практики в ранньому втручанні: Посібник для фахівців» покликана стати корисним інструментом для фахівців, що працюють в галузі РВ, який сприятиме вирішенню завдання впровадження та регулювання якісних прак-тик на всіх рівнях системи раннього втручання.